Szolgáltatásaink

Készségfejlesztő torna

Készségfejlesztő tornán gyermeke különóra keretében vehet részt. Itt a gyermekek koruknak megfelelő egyensúlyozó, járás biztonságát és ritmusát fejlesztő gyakorlatokat végeznek hetente kétszer, kedden és csütörtökön. A családi napközi gyermekeinek a foglalkozásokat napközben tartjuk, így a szülőknek nem jelent plusz időt és energiát munka után.

Miért jó a készségfejlesztő torna?
A központi idegrendszer fejlődése, illetve a mozgásos tapasztalatszerzés révén a mozgás differenciálódik. A különböző érzékelések, észlelések , látás, hallás, tapintás, testhelyzet – fejlődése segítik ezt a differenciálódást és aktivizálják a központi idegrendszert további, egyre bonyolultabb, összetettebb mozgások tervezésére, utasítására.

A készségfejlesztő torna egymásra épülő mozgásos tapasztalatszerzés. A készségfejlesztő torna során olyan gyakorlatokat végeztetünk a gyerekekkel, amelyek fejlesztik a szem – kéz, szem – láb, kéz – láb koordinációját, fejlesztik és javítják az egyensúlyt.

A készségfejlesztő torna során minden alkalommal hangsúlyt fektetünk az állóképességet fejlesztő aerob tevékenységre is, hiszen a koszorúér hálózat gazdagsága 12 éves korig kialakul és ez meghatározó felnőtt korunk egészségi állapotában is.

A Borsika családi napköziben történő készségfejlesztő torna nem direkt tevékenység. A készségfejlesztő torna során szem előtt tartjuk, hogy a kisgyermek fizikai, szellemi, pszichikai igénye, fő tevékenysége a játék, ezért mindig törekszünk arra, hogy a készségfejlesztő torna a gyermek számára mint egy nagy játék jelenjen meg, nem pedig kötelező feladat.

A készségfejlesztő torna mozgásfejlesztése megalapozza a későbbi tevékenységet, a tanulást, a munkát, bővíti az ismereteket, ügyesíti a mozgást, alkalmassá teszi a gyermeket a később kialakuló társas kapcsolatokra, a közösségi életre, fegyelemre nevel.

A készségfejlesztő torna nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben zajlik, külön tornateremben, ahol a gyerekek biztonságban, jól érzik magukat és figyelmüket mindig az adott játéktevékenységre tudják összpontosítani.

A készségfejlesztő tornán ügyelünk arra, hogy a gyermeket ne érje kudarcélmény, csak azt a gyereket vonjuk be a játékba, aki szívesen jön.
A készségfejlesztő tornán alapelvünk a dicséret, a sikerek tudatosítása. Minden megkezdett, megoldott mozdulat, mozdulatsor pozitív élményként kell, hogy megmaradjon a gyermekben.

A készségfejlesztő torna minden esetben versikékkel vagy énekkel összetett foglalkozás, ami ezáltal a gyermek számára érdekesebbé válik.